Όροι χρήσης & Ασφάλεια

UpStatus

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το website της “UpStatus.gr” με τον λογότυπο “UpStatus”  δημιουργήθηκε με σκοπό την ενημέρωση και την αλληλεπίδραση των χρηστών σχετικά με θέματα γύρω από το ψηφιακό μάρκεινγκ, με όλες τις συμπεριλαμβανόμενες υπηρεσίες Social Media Marketing, Facebook Marketing, Google Adwords, SEO, Kατασκευή Iστοσελίδων και Eshop.
Ο χρήστης των υπηρεσιών της “UpStatus.gr” κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «ως έχουν» και η “UpStatus.gr” δεν υπέχει καμία ευθύνη σχετικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών.
Οι ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στην “UpStatus.gr” διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται κάτι διαφορετικό ή ειδικότερο.
Η χρήση των υπηρεσιών από τους χρήστες της “UpStatus.gr” συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η “UpStatus.gr” δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων “UpStatus.gr”. Τα περιεχόμενα της “UpStatus.gr” παρέχονται «ως έχουν» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα τους για συγκεκριμένο σκοπό.
Οι χρήστες επισκέπτονται τις σελίδες περιεχομένου και υπηρεσιών με αποκλειστικά δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη. Επιπλέον η “UpStatus.gr” συνιστά στους χρήστες του να προβαίνουν στη διασταύρωση των παρεχομένων πληροφοριών.

ΕΝΑΡΞΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η “UpStatus.gr” διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή/και μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να πλοηγηθεί στην “UpStatus.gr” χωρίς να του ζητηθούν προσωπικά δεδομένα. Παρόλο αυτά, σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί σε κάποια από τις υπηρεσίες του θα απαιτηθούν ορισμένα προσωπικά στοιχεία όπως: Όνομα, Επώνυμο, Username, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας και άλλα
Προσωπικά στοιχεία (κυρίως Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Μπορεί επίσης να ζητηθούν και όταν οι χρήστες επιθυμούν να εγγραφούν στην Λίστα Ενημέρωσης μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (newsletter) ή στην υπηρεσία Αυτόματης Πληρωμής μέσω συστήματος Pay-Pal.
Η “UpStatus.gr” ακολουθεί την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που δηλώνονται στις ανωτέρω περιπτώσεις ή με οποιονδήποτε τρόπο απο τους επισκέπτες/πελάτες της ιστοσελίδας, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης.
Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την:

  • Eκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει η “UpStatus.gr” στους χρήστες του
  • Eνημερωτική υποστήριξη των χρηστών
  • Επιλογή του περιεχομένου που προσφέρεται στους χρήστες, ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις
  • Ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των χρηστών σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω της “UpStatus.gr”
  • Ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων
  • Εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του site
  • Χρησιμοποίησή τους σε νομικής φύσεως εργασίες
  • Διασφάλιση της ακεραιότητας της “UpStatus.gr” και πάσης φύσεως διασφάλιση των συμφερόντων του


Κατ’ εξαίρεση η “UpStatus.gr” δύναται να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών του στις εξής περιπτώσεις:
Έχει τη ρητή συγκατάθεση χρηστών για τη καθοιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων
Η δημοσιοποίηση γίνεται προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται η “UpStatus.gr” και μόνο μέχρι του βαθμού που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας από την “UpStatus.gr”.
Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή.

IP ADDRESSES

H διεύθυνση IP καθορίζεται από τον παροχέα της σύνδεσης (Internet Provider) μέσω της οποίας ο Η/Υ του χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, επομένως και στις σελίδες της “UpStatus.gr”. Η διεύθυνση IP των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, κρατείται για τεχνικούς λόγους και για λόγους ασφαλείας των συστημάτων της “UpStatus.gr” (server, data base, δικτύου, νομικής φύσεως εργασίες κ.ά ) και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.
Η διεύθυνση IP πρόσβασης του χρήστη στις σελίδες της “UpStatus.gr” δύναται να γνωστοποιηθεί, εφόσον ζητηθεί -τηρουμένης της κατά Νόμον προβλεπόμενης διαδικασίας- από τις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές ή άλλες κρατικές αρχές.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΗΣ

Η “UpStatus.gr” διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει σε οποιαδήποτε συμβουλευτική εργασία (προσχεδιασμό, μελέτη, ανάλυση κλπ) του ζητηθεί είτε με αυτόματο τρόπο (φόρμες επικοινωνίας), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε με τηλεφωνική επικοινωνία, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, εάν αυτό κριθεί σκόπιμο από μέρους του. Η απόφαση της μη εφαρμογής των όποιων ελεύθερων (free) συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι μονομερής και η “UpStatus.gr” δεν υποχρεούται να εξηγήσει τους λόγους που το ανάγκασαν να προβεί στην διακοπή των ελεύθερων (free) συμβουλευτικών υπηρεσιών (δωρεάν προσχεδιασμός μακέτας, μελέτη, ανάλυση κλπ).

ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES

Η “UpStatus.gr” περιλαμβάνει links (“δεσμούς”) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites), οι οποίοι δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η “UpStatus.gr” για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών, τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.
Η “UpStatus.gr” δεν δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σ’ αυτόν τον διακομιστή είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε τέτοιο έγγραφο και σχετική γραφική απεικόνιση παρέχεται “ως έχει” χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Η “UpStatus.gr” δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από χρήση του κόμβου.
Η χρήση των υπηρεσιών της “UpStatus.gr” συνεπάγεται και από αυτήν τεκμαίρεται η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος.